Med vann som verktøy og med spesialiserte dyser kan vi med våre kombinerte spylebiler løse de fleste problemer...

Tette rør?
Når problemer med avløp først melder seg er det viktig at jobben blir gjort raskt og effektivt. Vi åpner fortetninger i alle slags rør med vann under høytrykk. Vi har kraftig utstyr og slanger for små til svært store dimmensjoner samt ett rikt utvalg av spyledyser. Vårt personell har lang erfaring med bruk  av rett utstyr på rett jobb og på denne måten løser vi de fleste oppdrag.
Rensing av rør
Høyttrykksrensning av rørledninger benyttes for fjerning av belegg i form av fett, rust, sementbasert masse e.l som har reduserer innvendig tverrsnitt på rør. Ved bruk av spesialdyser fjernes groinger/belegg og rørvegg blir glatt slik at faren for blokkering reduseres. Vi har spylesystemer og dyse utvalg for spyling av små som svært store dimmensjoner. I tillegg benyttes ofte vakuum for fjerning av evt løse partikler for å hindre oppstuving i nedenforliggende ledninger.
Rotkutting
Rotinntrenging i skjøter er et velkjent problem som som oftest tilslutt fører til tette rør. Ved hjelp av roterende dyser med kjetting/kjeder sages røtter av og rørets tverrsnitt opprettholdes. Rotkutting foregår som oftest i kombinasjon med rørinspeksjonskamera; dette for å sikre at kutteren fjerner alt av røtter og for at rør ikke blir skadet i prosessen.
Rens ved hjelp av slagfres
Med slagfres har vi svært gode erfaringer ved fjerning av de hardeste materialer fra rørledninger; Herdet mørtelbasert materiale, kalkavleiringer etc. Vi har flere gode referansejobber innenfor dette området. Ta kontakt for mere informasjon!
Tining av rør
Våre biler er utstyrt med heater for spyling med varmt vann. Vi fjerner is fra rør i alle dimmensjoner!