Vann er et næringsmiddel og kostnadene har steget p.g.a strenge krav til vannkvalitet. Lekkasjesøking har derfor gjort store innsparinger for vannverk og abonnenter. Videre kan det også nevnes at detaljpåvisning av lekkasjepunkt gir store innsparinger i forhold til feilgraving. Gjøvaag as har over 20 års erfaring på lekkasjesøking på vannledningsnett - både for vannverk og private kunder. Vi kan utarbeide planer for grovsøk, ventillytting, og detaljpåvisning av lekkasjer.
Ved å ha ett bredt spekter av lekkasjesøkingsutstyr og ved erfaringsmessig kombinering av dette økes fortsetningen for i finne selv de mest gjemte lekkasjer.

Lekkasjesøk kan gjennomføres på flere forskjellige måter.
Her er noen av metodene vi benytter:

Grovsøk/ventillytting
Detektering av lekkasjer ved hjelp av grovsøk hvor mobil innstikkbar vannmåler benyttes i søket sammen med stenging av sluser. Ved ventillytting benyttes mikrofon-forlenger og det registreres lekkasjelyd og lekkasjens retning bestemmes.
Detaljpåvisning
Her benyttes korrelator med mikrofoner/hydrofoner på vannledning: Disse monteres på ventilspindler i kummer og/eller direkte på rør. Sendere sender signaler tilbake til corelatoren (basen) som behandler lydsignalene. For at en tradisjonell lekkasjelytting skal fungere er vi avhengig av flere opplysninger som: rørlengde (peilies med eget utstyr) rørtype og dimmensjoner (for beregning av lydhastigheter). Som supplement til lekkasjelytting blir marklytting i aktuelt område for lekkasjeindikasjon foretatt for dobbelkontroll der dette er mulig.
Sporgassøk
Noen ganger er små og gjemte lekkasjer svært vanskelig å finne med tradisjonell lekkasjesøking. Ved hjelp av hydrogengass (formier 10) kan de mest gjemte lekkasjer finnes. Metoden fungerer ved at gass (usynlig) blir tilført ledning og registrert på bakken med sensor som ”sniffer” seg frem til lekkasjen. Ett eksempel på en slik lekkasje kan være vannbåren varme på f.eks på fotballbane med flere 1000 meter med varmesløyfer som i utgangspunktet vil medføre svært store kostnader å avdekke. Ved tilføring av gass i ledning vil gassen raskt stige opp igjennom dekke og kan detekteres på bakken. For at denne lekkasjesøkingsmetoden skal fungere best er vi avhengige av riktige omfyllingsmasser rundt ledninger (ikke tette masser som leire).
Dataloggere
Dataloggere som kan plasseres ut i system for registrering av lekkasjer og kan f.eks benyttes til grovsøk av store områder, men kan i tillegg brukes for registrering av enkelt lekkasjer. Loggerne kan programmeres til å registrere lyd ved valgt tidspunkt og er derfor hensiktsmessig å bruke på steder med stort vannforbruk på dagtid. Loggerene programmerers da for lekkasjesøking på natt uten at vi er avhenging av å ha personell tilstede under søket. Data overføres deretter over til pc og behandles.
Termografi
Lekkasjepåvisning av lekkasjer og rørledninger ved hjelp av varmesøkende kamera. Denne metoden benyttes som oftes på innvendig lekkasjer i gulv på varmt/kaldtvannsledninger og varmesløyfer.