Gjøvaag AS har flere kombinerte spyle- og slamsugingsbiler som er godt egnet til tømming av alle typer kummer, tanker etc...

Våre biler har stor kapasitet både på vanntanker og slamkammer og har bredt arbeidsområde. Noen eksempel på dette er: tømming av slamutskillere, fettutskillere, grøfter, tanker og sandfang.