NYHET 2015 - SUPERSUGER!

Supersuger er en maskin konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Med slangedimensjoner opptil 200mm og opptil 10 ganger kapasiteten til en vanlig slamsuger kan vi utføre en rekke jobber; her er det bare fantasien som setter begrensninger. Med stor rekkevidde på sugeslanger, løftehøyde ved sug på 9m statisk og opptil 100m dynamisk, og 100m blåsehøyde finnes det få begrensinger for hva maskinen greier. I tillegg er bilen utstyrt med slam/flompumpe med kapasitet på 1400l/m

Eksempler på arbeidsområder:

•Etablering/ avdekking av kabelgrøfter                                                                          •Slamfjerning i kulverter/ store rørgater
•Avdekking av nedgravde tanker der tradisjonell graving er risikofylt                      •Fjerning av ballaststein på tak/ blåsing av ballaststein tilbake
•Suging av snø på tak med vanskelig tilgang                                                              •Utskiftning av masser i grøfter
•Fjerning/legging av drensmasser rundt grunnmur                                                   •Fjerning av stubbloftsmasser
•Kjøring av renseplugg på rørledninger                                                                        •Suging rundt trær for skånsom avdekking av røtter