En av våre hovedoppgaver er kontroll av bygg under oppføring. Vi utfører tetthetsmåling, termografering og fuktmåling etter oppdragsgivers ønsker

Tetthetsmåling med termografering av råbygg:
Første tetthetsmåling foretas ofte av råbygget når ytterskallet er komplett. Det vil si når vindsperre og undertak er montert og klemt med lekter, og vinduer og dører er montert. Ved denne råbyggkontrollen settes bygningen i undertrykk, og termografering foretas for å avdekke eventuelle svakheter. Avdekkede lekkasjer kan utbedres underveis av oppdragsgiver mens tetthetstallet kan følges underveis fra en pc- skjerm. Lekkasjetallet kryper nedover etter hvert som luftlekkasjene utbedres. Ved å foreta en råbyggkontroll kan luftlekkasjer utbedres i riktig fase av byggeprosessen, og et bedre sluttresultat oppnås. Dokumentasjon fra kontroll av råbygg utarbeides etter oppdragsgivers ønske.
Tetthetsmåling av ferdig bygg:

Siste tetthetsmåling foretas ofte når bygningen er tilnærmet ferdigstilt. Dokumentasjon på tetthet utarbeides, og legges ved i fdv-dokumentasjon.

Søk etter kabler og lekkasjer på rør:

Ved termografering kan man avdekke og påvise nøyaktig skjulte rør og kabler. Dette benyttes ofte for å unngå skader på rør og kabler før boring eller meisling i betonggulv.
Ved lekkasjer på vannbåren varmerør kan ofte disse raskt avdekkes ved termografering. Rørene i området samt lekkasjepunkt avmerkes og utbedring av lekkasjepunkt kan enkelt utbedres.